Giriş Yap Üye Ol

Kullanım Şartları

Kullanıcı Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiç bir belge, döküman ve içeriğe izin verilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiç bir belge, döküman ve içeriğe izin verilmemektedir. Herhangi bir dil, din, ırk, etnik grup, milliyet ya da grubu aşağılayıcı, hakaret ya da taciz içeren içeriğe kesinlikle izin verilmemektedir. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz, özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşasını içeren ya da belgeler, dökümanlar ya da benzeri içerikler paylaşılamaz. Hiç bir şekilde, pornografiye izin verilmemektedir. Bu tarz içerikler uyarı olmadan silinecektir. Hiç bir şekilde, yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içerikler yayınlamaz. Yasanın suç saydığı fiileri öven, suça özendiren, ticari olarak haksız rekabete neden olan tüm içerikler yayınlanamaz. Yukarıdaki tüm kurallar, kullanıcılar tarafından sitede yapılan yorum ve yüklenen döküman ve resimler için de geçerlidir. Yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının yanlışlıkla da olsa sitemizde yer aldığı durumlarda lütfen bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve konu en kısa sürede çözülecektir.

Yasal Sorumluluk

Üyelerimiz, paylaştıkları belgelerdeki tüm bilgilerin niteliğinden ve içeriğinden münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan içeriğe sahip belgelere ve kullanıcılarına devlet veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan sitemiz sorumlu olmayıp bizzat üye sorumludur. Üye, ingilizcecin.com'e bir birey (fert veya şahıs) olduğu (tüzel kişi veya benzeri olmadığı) beyan ve teyit eder. Kullanıcı, aynı zamanda servisleri kullanmaya ve ingilizcecin.com'e giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini, sitemize beyan ve tasdik eder. Bu anlaşma, kanuna aykırılık söz konusu olan durumlarda hükümsüzdür ve bu gibi hukuki durumlarda siteye giriş hakkı iptal edilir. İşbu sözleşme ile üyeler, siteye yükledikleri dökümanların ingilizcecin.com tarafından kullanılmasını ve ingilizcecin.com' un bu belgeleri üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis'lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur. Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. ingilizcecin.com uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu duruma uyacaktır. ingilizcecin.com, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla, (a) eğer gerekli görürse, (b) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya (c) kendi haklarını korumak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görüp gerçekleştirebilir. Bu üyelik sözleşmesi, zaman içinde ingilizcecin.com Yönetimi tarafından güncellenebilir. Üyelerimiz, ingilizcecin.com'e her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.